mothugg.se
Nytt arbetspapper om den skandinaviska rättighetsrevolutionen
Tillsammans med Malcolm Langford och Mikael Rask Madsen har jag skrivit ett papper om hur Danmark, Norge och Sverige sedan 1970-talet genomgått så kallade rättighetsrevolutioner, genom vilka domsto…