mothugg.se
Minskar riskerna med att skriva på svenska?
Håller riskerna med att skriva forskningsartiklar på svenska på att minska? Imperativen att publicera artiklar i engelskspråkiga, internationella tidskrifter är förstås så starka och generellt ocks…