mothugg.se
Mänskliga rättigheter i svensk press
KB håller på att utveckla en söktjänst för inskannade svenska dagstidningar – ett riktigt kul och användbart verktyg. Jag använde den för att testa Samuel Moyns tes om att mänskliga rättigheter får…