mothugg.se
Dawit Isaak förd till sjukhus
Vi fick just veta att Dawit Isaak, den svensk-eritreanske journalisten och författaren som sedan 2001 sitter fängslad i Eritrea, ska ha flyttats till sjukhus.