mothugg.se
Diktaturkram som diktaturkram
Visst förtjänar vänsterpartiet att sättas dit för att de under sin 85-åriga historia konsekvent ställt sig på fel sida i valet mellan diktatur och demokrati. Jag börjar tröttna på kommunistbashinge…