moodestysplace.com
Såhär tänker jag….
Innan jul fick jag en fråga om att fotografera ett syskonpar. Det var ju ett av de där tillfällena jag kände att: ”Men gode tid, varför frågar dom mig?????!!!” Det är ju det här med att…