moodestysplace.com
#throwbackthursday
Vad är det som gör att du känner igen dina släktingar på gamla bilder? Är det blicken? Är det speciella kläder? Är det något bekant hus? Är det kanske något som gnager i ett foto som tagits för myc…