moodestysplace.com
Den galne golfaren…
Som alla förstått så umgås vi rätt intensivt i vår fotogrupp. Många är de idéer som lyfts över fikaborden. Somliga är riktigt riktigt bra – somliga är mindre bra, men genomförs ändå :-) Det m…