moodestysplace.com
Så, här och därför…!
Vet ni vad de orden har för betydelse? Jo, använder man de orden i en rubrik kommer man att få mer läsare. Allt enligt högskolekursen jag läste i höstas. Kan nog ligga en del i det, men jag vill tr…