monempresarial.com
Està garantida la sostenibilitat de les pensions? Reformar a favor dels pensionistes
Sostenir les pensions en el present i futur exigeix dues qüestions prioritàries i estretament vinculades: restablir immediatament l’equilibri financer de la Seguretat Social; i derogar la Ref…