monempresarial.com
Està garantida la sostenibilitat de les pensions? Afrontar el debat amb realisme
El sistema de pensions suposa un eix vertebrador del nostre model social: és la principal renda disponible per a milions de ciutadans davant de contingències com la jubilació i la vellesa; el seu p…