monempresarial.com
La justícia en l’acció directiva
Ser just implica respectar els altres fins i tot quan falten motius racionals o sentimentals per fer-ho. La justícia és un dels grans temes del pensament i, en conseqüència, de la direcció de perso…