monempresarial.com
Els reptes del màrqueting en el sector industrial
El màrqueting del sector industrial és, si més no, complex, ja que el procés de compra és totalment diferent al de qualsevol producte de gran consum, tant per la naturalesa del bé en si com pel con…