monempresarial.com
La formació professional com a formació i ocupació durant tota la vida
L’any 2000, la Comissió Europea va definir la formació permanent com el procés educatiu continuat de les persones al llarg de la vida. Aquest procés abasta coneixements, competències i aptitu…