monempresarial.com
Cap a l’alineament estratègic
Una de les grans qüestions que suposen un repte per a l’òptim desenvolupament de les organitzacions és la manca de convergència, pel que fa a objectius i metes, dels membres que en componen els òrg…