monempresarial.com
El paper clau dels CA en el desenvolupament de les pimes
El paper que exerceix un Consell d’Administració (CA) en una pime s’ha basat fins ara en els requisits legals de les juntes directives de grans empreses que han de retre comptes públicament. No obs…