monempresarial.com
Tony Wagner La formació dels joves innovadors que canviaran el món
Des del 2008 assistim a un profund canvi del món en què vivim. Les principals economies estan esquerdades i el poder adquisitiu de la societat ha minvat considerablement. Ja no resulta tan senzill …