monempresarial.com
Oportunitats d’inversió per a les comunitats
Els moviments socials -la societat civil- utilitzen dinàmiques financeres complexes per exercir pressió sobre les lleis i la política. Per això, al llarg de 2016 vaig realitzar una investigació emp…