monempresarial.com
Informe Innovació: DAFO
Les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats de la innovació a l’empresa.