monempresarial.com
Cap a on s’encamina la recerca biomèdica?
Quines són les línies d’investigació més rellevants que s’estan impulsant des dels diferents centres de recerca de Catalunya i quines són les seves implicacions socioeconòmiques? Quins son els rept…