monempresarial.com
Parlament de Catalunya. La veu dels catalans
Com a òrgan representatiu del poble, el Parlament ocupa una posició central en el sistema institucional de l’autogovern de Catalunya. La seva principal missió és legislar, impulsar i controla…