momentmimat.cat
Fisioteràpia traumatològica
És la disciplina de la salut que ofereix una alterativa terapèutica no farmacològica per diagnosticar, prevenir i tractar. Utilitza exercissis terapèutics, la calor, el fred, l’aigua i tècniques manuals per facilitar el desenvolupament, el manteniment i la recuperació de la màxima funcionalitat i mobilitat de la persona. La fisioteràpia traumatològica és l’especialització de les patologies traumàtiques.