momentmimat.cat
Drenatge limfàtic manual
Tècnica creada pel Dr. Vodder que actua sobre el teixit connectiu laxe i els seus líquids, amb l’objectiu de recuperar el seu equilibri. El drenatge limfàtic és de gran valor ja que és l’única tècnica que treballa directament el sistema limfàtic; de gran importància per l’organisme ja que és l’encarregat del transport, depuració, regulació del