moj-busevec.hr
1. BUŠEVSKA BICIKLIJADA
U nedjelju, 25. svibnja 2014.god. održana je prva Buševska biciklijada. Do 15:30 prijavilo se oko 170 biciklista koji su došli iz Buševca, okolnih sela Pešćenice, Lekenika, Vukovine, Turo…