modelklubmb54.cz
Letišťní řád
Letiště je využíváno se souhlasem majitele, na pozemku soukromé osoby. Provoz je kontrolován a řízen členy Model klub Mladá Boleslav, p.s. (dále MK) Členové MK: udržují plochu organizují a řídí tré…