modelklubmb54.cz
Stanovy klubu
Model klub Mladá Boleslav, p.s., je pobočným spolkem Svazu Modelářů České republiky z.s. (SMČR) sdružujícím zájemce o modelářskou činnost Stanovy MK Mladá Boleslav p.s.: Stanovy_170330 Stano…