modelklubmb54.cz
Členské příspěvky 2019/ aktualizace dat
Vážení modeláři, termín pro zaplacení členských příspěvků a aktualizaci os. údajů byl stanoven do 31.12.2018. Ten, kdo ještě nezaplatil nebo nedodal podepsaný souhlas (neaktualizoval os. data) má p…