moblogankara.org
Kayseri Ticaret Odası Hizmet Binası Ulusal Mimari Fikir Yarışması
1. YARIŞMANIN KONUSU, AMACI VE BİÇİMİ Kayseri Ticaret Odası'nın Yarışma Şartnamesinde verilen 1/5.000 ve 1/1.000'lik imar paftalarında sınırları belirlenmiş alanda, yapımı düşünülen hizmet binasına ait mimari fikirlerin elde edilme işi, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu tarafından Mimarlar Odası