mkdnews.com
Ѓорѓиевски: Нема одговорност пред законот за сторителите на тешки кривични дела
Неспособноста на министерот за внатрешни работи е веќе толку општо позната работа што не е ни чудо зошто секој ден се случуваат грабежи, убиства и насилства во Република Македонија. Криминалците се…