mkdnews.com
Откриена причината за пропаѓањето на цивилизацијата на Маите
Историчарите долго време се сомневаа дека причините за тоа лежат во сушата, но доказите за тие тврдења не беа доволно јасни. Меѓутоа, современата софистицирана техника, не само што ја потврди таа т…