mirrorgate.se
Perspektiv på ledarskap | MIRRORGATE PATH
Ledardagen - perspektiv på ledarskap är en annorlunda ledardag då vi med den vill ge dig olika perspektiv och infallsvinklar på ledarskap. Vi ger dig allt från en av de mest erfarna ledarna - Percy Barnevik - till den nya tidens ledare som bygger nya verksamheter i den nya ekonomin - Alexander Hars. Vi inspirerar också med ledarskapstankar från en horisont som går väldigt högt - att skapa ett rymdcenter i Sverige för privata rymdresor är att spränga vallen för det möjliga - låt dig inspireras av Karin Nilsdotter som är VD för Spaceport Sweden. Vi ger dig också inblickar i ledarskap i kriser och där kommunikation som ledare är A och O, möt Lottie Knutsson som under sin tid på Fritidsresor hanterade krisen som tsunamin ledde till. Robert Karjel ger dig insikter i hur man får ett team att ta sig an uppgifter och situationer de inte trodde var möjliga. Som chef för helikopterdivisionen i Adenviken byggde han sitt team som skyddade människor och material från piraterna i viken. Inspireras