mir.hr
Teorije o komunikaciji koje formiraju sliku Crkve u javnosti (Ante Vrcić)
UVOD Komunikacija, kako unutar crkvene zajednice tako i između Crkve i svijeta, zahtijeva otvorenost i novi pristup suočavanju s pitanjima vezanim za svijet medija. Ta se komunikacija mora usredotočiti na konstruktivan dijalog kako bi se promicalo ispravno informirano javno mišljenje, kako unutar kršćanske zajednice tako i izvan nje same. Crkva, kao i druge institucije i…