mir.hr
Gender teorija – antropološki izazov (raspored tema i upute za drugi ispitni rok, 21. 2. ’19.)
Izborni predmet – Zimski semestar – Skupina A Gender teorija – antropološki izazov (KBF460) Sati: 30 - ECTS: 3 Ponedjeljkom (B13) Uvod (1 nastavni sat) Antropološki izazov (3 nastavna sata) Društveno-kulturološke promjene i njihov kontekst Seksualna revolucija i feminizam Diktatura relativizma Izazovi i aktualna pitanja Gender teorija (10 nastavnih sati) Rod i spol Rodni identitet kao…