mir.hr
Gender teorija – antropološki izazov (srijeda, 18. 12. 2019.)
Izborni predmet - Zimski semestar - Skupina B Gender teorija - antropološki izazov (KBF460) Sati: 30 / ECTS: 3 / Utorkom (B11) Dragi studenti, u ovom članku pronaći ćete kratke upute za predmet "Gender teorija - antropološki izazov". Prema "Kalendaru rada za akademsku godinu 2019./20." prvi sat imamo u utorak, 15. listopada 2019., a zadnji sat također…