mir.hr
Bogoslovne i moralne kreposti (upute za drugi ispitni rok, 22. 2. ’19)
Poštovane kolegice i kolege, objavljujem raspored ulazaka na ispit, uz nekoliko napomena: kako smo se i dogovorili, neće biti objave i izvlačenja pitanja; studenti koji nisu položili prvi dio (bogoslovne kreposti), mogu odgovarati samo taj dio; (ovo ne znači da se mora odgovarati samo prvi dio) svi studenti na raspolaganju imaju 15 min; početak usmenog…