miq.az
Paşa Talıblı: 'Dünyanın nə gözəl vaxtı varıydı...'
DÜNYANIN DÜZ VAXTI Dünyanın nə gözəl vaxtı varıydı–Əkinci xırmannan dən aparardı....dərdin mini girər, mini çıxardı,ünlü şairlərin ünü çıxardı. ...dünyanın n
Miq.AZ