miq.az
Hikmət Nikbin: 'Əlimdən yuxarı Tanrı başlayır...'
Axşamdır, çay boyu yüyürür gecə,düşüb kürsüsündən vaxtın, vədənin.Bir də salam verməz açan sabaha,bir də salam almaz köhnə adımdan! Adım, məni çevir ayaqlarına,s
Miq.AZ