miq.az
Cavid Fərzəlidən yeni şeir: 'Mənə bir ölüm doğmadır, bir də sən...'
Küçələrin ürəyindəki xoşbəxtliyə yox, azadlığa tərəf ayaq açır sənsiz hər günüm...Üstünə döndüyüm pərdə buludlardasənsiz pəncərəm göz açmır səhərə. Sən
Miq.AZ