minhworld.com
Funny gift for him :) - Minh World
😀 Nhỏ em họ tớ nhờ mua vài thứ linh tinh vui nhộn để tặng sinh nhật chồng nó. Những cái mà ở Việt Nam không thể mua được. 🙂 Nó dặn đi dặn lại là mua cái gì chủ yếu dòm là cười chứ hổng phải mua về để …. xài … 😀 TrongRead More