miloscpo30.net
Biedni biali konserwatywni chłopcy
Niech za motto posłuży powyższy cytat: [Steve Bannon] jest jedynym heteroseksualnym mężczyzną z jakim rozmawiałem na temat teorii międzysektorowego feminizmu. Od razu zauważył powiązanie [teorii] z…