milleogbasillene.no
Hvorfor hjelper vaksiner mot antibiotikaresistens? - mille&basillene
I kampen mot antibiotikaresistens har vi undervurdert et viktig våpen. Vaksiner kan hindre smitte av infeksjoner og gjøre at vi bruker mindre antibiotika.