milleogbasillene.no
Intervjuer - mille&basillene
Peter Holger Johnsen, Lege i spesialisering og doktorgradsstipendiat ved Harstad Sykehus. Har gjennomført en studie der han har utført avføringstransplantasjon som behandling av pasienter med irritabel tarm syndrom. Jasper Littmann, strategisk rådgiver for presidenten ved Robert Koch Instituttet. Om de vanskelige etiske spørsmålene vi må stille oss om antibiotikaresistens. Øivind Nilsen, seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet. …