milleogbasillene.no
Antibiotikaresistens og etiske dilemmaer - mille&basillene
Jasper Littmann jobber med etikk og antibiotikaresistens. Jeg invervjuet han om de vanskelige spørsmålene vi bør stille oss.