milleogbasillene.no
Bakterietrusselen - mille&basillene
Denne uken sendte NRK brennpunkt et veldig fint program om antibiotikaresistens. Jeg synes de hadde gått grundig til verks. Skremmende, men realistisk.