mikaelkarlendal.se
Tack pingströrelsen för att jag blev katolik!
Hur ser jag som nybliven katolik på andra kristna? Och hur ser jag på min bakgrund inom svensk frikyrkorörelse? Egentligen ganska enkelt att besvara. Jag är positiv. Jag är tacksam till Gud för att…