mikaelkarlendal.se
När bloggarvintern övergår till vår!
Om vägen från bloggande pingstpastor till bloggande katolsk lekman. Från att älska den muntliga undervisningssituationen mest, till att föredra att vara skribent. Från att känna att jag redan skriv…