mikaelkarlendal.se
Var verkligen det muslimska Spanien en tid av tolerans och fredlig samexistens? – del 1
Det sägs ofta att islam är en fredens religion. Det sägs ofta att våld och islam inte hör ihop. Det sägs ofta att islam egentligen är en tolerant religion och att förtryck mot människor från andra …