mikaelkarlendal.se
Inför påvens besök
Vad tänker jag inför påvens kommande besök i Sverige? Det var den fråga jag nyligen fick av Bitte Assarmo, chefredaktör för tidningen Katolskt magasin. Så här svarade jag: