mikaelkarlendal.se
Tidskriften Inblick och behovet av att vara anti-katolik
Det är intressant att läsa vad som händer i den protestantiska världen i Sverige idag. Många är uppriktigt rädda! De fruktar att den Katolska kyrkan ska växa och göra Sverige katolskt igen. Och all…