mikaelkarlendal.se
Varför blir en teolog och kyrkohistoriker katolik?
Den som vill ha en snabb och relativt översiktlig och samtidigt djupsinnig förklaring till varför en teologiskt bildad man blir katolik, kan med fördel se denna intervju med Dr David Anders, Ph.D i…